Cykl imprez EXPERT KARP - GRAND PRIX NEKIELKA
W 2016 roku firma Expert-Karp proponuje wszystkim karpiarzom udział w trzech turach zawodów zaliczanych do Grand Prix Nekielki.

Będą to zawody:

Golden Carp 18-22.05.2016
Wielkopolskie Dni Karpiowe 20-24.07.2016
Golden Carp 24-28.08.2016.W każdej z trzech tur będzie mogło wystartować max. 25 dwuosobowych teamów po wcześniejszym opłaceniu wpisowego w kwocie 1000zł od ekipy. Zawody odbędą się w starej formule tzn. będzie obowiązywał zakaz korzystania ze środków pływających, łódek zdalnie sterowanych, łowienie i hol ryb odbywał się będzie tylko i wyłącznie z brzegu . Do łask powrócą „ kobry, łyżki zanętowe , rakiety, proce i inne wynalazki” Poczęstunek dla ekip startujących w zawodach odbędzie się w dniu rozpoczęcia zawodów w godzinach rejestracji.

Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów.Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
Każdy startujący zespół otrzyma od organizatorów upominki w postaci koszulek oraz kubeczków wykonanych specjalnie na tą okoliczność. Codziennie podczas trwania zawodów każdy startujący zespół otrzyma ciepły posiłek.

Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. O rezygnacji ze startu w zawodach Golden Carp cz.1, uczestnik musi pisemnie powiadomić organizatorów najpóźniej do 15 lutego 2016 roku, Wielkopolskich Dni Karpiowych do 15 kwietnia 2016 roku, z Golden Carp cz. 2 najpóźniej do 15 maja 2016 roku. Po terminie organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego. Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu. Do godziny 14:00 tj. rozpoczęcia wędkowania, wszystkie samochody muszą być odstawione – zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych tj. parkingach na terenie łowiska. Na teren zawodów nie będą wpuszczane przyczepy kempingowe, na każdym z brzegów jeziora ustawione są toalety.Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na parkingu przed wjazdem na łowisko. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie ( publikację ) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.

NAGRODY

Nagrody w sprzęcie karpiowym otrzyma 7 pierwszych ekip w ogólnej klasyfikacji:

I miejsce: nagrody renomowanych firm karpiowych, puchary oraz medale okolicznościowe,
- zezwolenia roczne na łowisko Expert-Karp Nekielka w roku 2016,
II- miejsce : - nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe,
- 3- dniowa zasiadka na łowisku Expert-Karp Nekielka w roku 2016,
III- miejsce : - nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe,
- weekendowa zasiadka na łowisku Expert-Karp Nekielka w roku 2016,
IV- VII miejsce- nagrody karpiowe,
Łowca największej ryby otrzyma puchar, medal okolicznościowy oraz nagrodę karpiową, której sponsorem będzie renomowana firma karpiowa. W przypadku sklasyfikowania mniej niż 7 ekip, nagrody zostaną przyznane ekipom, które złowiły ryby. W sytuacji gdy żadna z ekip biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, przyznane zostaną jedynie 3 nagrody "pocieszenia", które zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących ekip.

W Grand-Prix zwycięży ta drużyna, która po zakończeniu wszystkich tur zawodów uzyska najlepszy wynik wagowy połowionych ryb zaliczanych do ogólnej klasyfikacji. Zwycięzcy G-P otrzymają oprócz nagród karpiowych, puchary, medale okolicznościowe. Zwycięscy finału otrzymają również darmowy start w cyklu zawodów G-P Nekielki w roku 2017. Oprócz tego zwycięscy Grand-Prix otrzymają nagrodę specjalną, której głównym sponsorem będzie renomowana firma karpiowa. Uhonorowane nagrodami zostaną również zespoły z miejsca II i III.

Do ogólnej klasyfikacji G-P liczyć się będą tylko wyniki uzyskane przez zespół startujący w niezmienionym składzie, istnieje jednak możliwość zastąpienia w nagłym wypadku jednego zawodnika innym, który nie startował i nie będzie startował z innym zawodnikiem w którejś z III tur G-P. Nowy zawodnik nie może przenosić uzyskanego wyniku na tzw. własne konto, nie będzie mu się liczył osobno wynik w klasyfikacji G-P. Uzyskany wynik pozostaje przy głównym zespole.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na www.expert-karp.pl , sponsorami nagród rzeczowych będą jak co roku profesjonalne firmy karpiowe. Z zawodów tych przeprowadzane będą relacje on line na portalu karpiowym www.portal.expert-karp.pl
Patroni medialni:- portal Expert-Karp, Carpassion, Świat Karpia, Karpmania.

Każda Ekipa, która będzie chciała wystartować w tych prestiżowych zawodach musi dokonać rejestracji zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.expert-karp.pl.
Wszystkich chętnych do startu w zawodach gorąco zapraszamy.
Expert-Karp.REJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować. Koszt startu asystenta w zawodach wynosi 200zł, otrzymuje on okolicznościowy kubeczek, koszulkę, codziennie obiady. Obowiązki asystenta opisane są w regulaminie zawodów.


LOSOWANIE STANOWISK

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać w następujący sposób:
Gość honorowy wylosuje numer drużyny, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z I-go koszyka jedną piłeczkę z numerem stanowiska. Wylosowany numer maja prawo przyjąć lub też odrzucić, jednak następny wybrany numer stanowiska będzie obowiązujący. Następnie z II-go koszyka wylosują numer następnej drużyny, która podejdzie do losowania itd.

TERMINARZ ZAWODÓW:

-----------------------------------------------
Środa (18 maja, 20 lipca, 24 sierpnia 2016r.)
8:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów,
10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,
14:00 rozpoczęcie łowienia.
Środa-Niedziela (18-22 maja, 20-24 lipca, 24-28 sierpnia 2016r.)
czas trwania zawodów
Niedziela (22 maja, 24 lipca i 28 sierpnia 2016r.)
11:00 zakończenie zawodów.
12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

Regulamin asystenta:


Asystent zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:

-rozbijaniu obozowiska- namiotów, szykowaniu sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania.


Regulamin zawodów

Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie oraz hol ryb musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
Nie dopuszcza się wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.
Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, zabrania się stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.
Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi.

Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.

Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.

Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.

Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do kolan/ w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.

Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek – 1 ryba/. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.

Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.
Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury o masie od 2 kg.
Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
W klasyfikacji generalnej liczy się waga 5 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.

Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.
Życzymy tzw. „połamania kiji”.
,/b>
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama