I Gangsterskie Dni Karpiowe
I Gangsterskie Dni Karpiowe

Zawody zgłoszone do finału Polish Carp Masters

Zbiornik Mistrzewo pow.15 ha

Na dzien dzisiejszy pozostało 10 miejsc wolnych spośród 25 przygotowanych na zawodyOdwiedź GANGSTERÓW


REGULAMIN

Rozpoczęcie zawodów 28.04.2012 godzina 8:00 zakończenie 01.05.2012 godzina 10:00

Rozdanie nagród 01.05.2012 godzina 13:00

Przewidywana pula nagród to udział w finale PCM dla trzech pierwszych drużyn oraz 10 000 zł

1.W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową "Gangsterskich Dni Karpiowych „ i mają opłaconą opłatę startową .
2.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.
3.Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( Team Runnera ).
4.W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika - łowiącego na 2 wędki .
5.Klasyfikacja zawodów:
a) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę
b) przy tej samej wadze decyduje największa ryba
6.Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 2 kg
7.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych
8.Środki pływające:
a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów
b) Środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska określonego przez Komisję Sędziowską
c) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne
9.Holowanie ryb.
a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.
10.Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
11.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.
12.Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
13.W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojœcie do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów ( sondowanie , nęcenie )
b) drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - łowienie
c) trzeci sygnał - oznacza zakończenie zawodów.
14.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .
15.Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
16.Nagrody zdobywane w zawodach:
a) od 1 - 3 miejsca udział w finale Polish Carp Masters puchary, nagrody rzeczowe( bony na zakup sprzętu wędkarskiego w carpshop.pl)
b) dodatkowa nagroda za złowienie "Największej Ryby( bon na zakup sprzęty wędkarskiego w carpshop.pl)
17.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :
a) pierwsze ostrzeżenie - żółta kartka
b) drugie ostrzeżenie - dyskwalifikacja

18. organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów , nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez żadnych dodatkowych kosztów
U W A G A !

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

19.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów (sędzia główny i jeden sędzia pomocniczy lub trzech sędziów pomocniczych).

opis łowiska

Jezioro Mistrzewo to "środkowy" akwen w ciągu trzech jezior Owieczki - Mistrzewo - Dębnica. Jest ono położone na północy od centrum Gminy - Łubowa i ok. 1,5km na północ od miejscowości Owieczki, niedaleko trasy wojewódzkiej Gniezno - Kiszkowo, w województwie Wielkopolskim.Czysty zbiornik o powierzchni ok. 15ha jest położony w zagłębieniu, którego brzegi porasta trzcina. Wschodni stromy brzeg jeziora porastają drzewa, tworząc doskonałą zaporę dla wiatru.Dojazd do tej części jeziora jest jednak ograniczony, co z kolei sprzyja spokojnemu wędkowaniu z uwagi na to iż, aby dostać się do stanowisk w tej części trzeba przejść kilkadziesiąt metrów na pieszo.Jezioro jest znane z połowu karpia, amura, sandacza, okonia, szczupaka oraz leszcza i płoci.
Brzegi są łatwo dostępne aczkolwiek nie tak łatwo jak w przypadku jeziora Owieczki.Jest to zbiornik, w którym można się spodziewać "odjazdowych" brań. Wielkość żyjących tu okazów może zaskoczyć nawet wytrawnych wędkarzy.

Szybki Kontakt
Reklama
Reklama