Szkoła Wędkarstwa Sportowego , a dane osobowe
Szanowni Państwo


Po kilku dniach od udostępnienia stron naszej Szkoły, analizując wypowiedzi zamieszczane na Forum Carppassion pragnę podzielić się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami.

Na początek kilka informacji. Pomysł stworzenia Szkoły Wędkarstwa Sportowego powstał wiele miesięcy temu . Jego inicjatorami były osoby związane z firmą ADDER GROUP - jej współwłaściciele i współpracownicy. Pomysł doczekał się realizacji dzięki wielu osobom - zarówno pasjonatom karpiarstwa, którzy zgodzili się na współpracę ze Szkołą (za co im serdecznie dziękujemy), jak i dzięki sponsorom tego przedsięwzięcia (szczególnie w tym miejscu pragnę podziękować Głównemu Sponsorowi - firmie Robinson) , dzięki którym korzystanie z e Szkoły może być bezpłatne. Wystarczy się zarejestrować i zaakceptować regulamin.

W tym miejscu jednak zaczęły się pojawiać emocje i różnego rodzaju wątpliwości ze strony niektórych osób, użytkowników portalu Carppassion. Na Forum Carppassion wypowiedziało się w 32 postach 11 osób ( poza 3 osobami - administratorami i współpracownikami Szkoły). Z tego grona 2 osoby odniosło się negatywnie bądź do samego pomysłu Szkoły bądź do konieczności rejestracji. Dodatkowo 3 osoby wyraziło wątpliwość czy raczej ciekawość co do zakresu danych, jakie należy wpisać przy rejestracji. Pozostała część osób (większość) chwali nasz projekt. Zapewne także Ci, którzy się zarejestrowali bez zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości (w ciągu dwóch dni 158 osób).
Regulamin jaki zamieściliśmy krótko wyjaśnia dlaczego wymagamy rejestracji - choć zapewnie nie w pełni, skoro pojawiają się choćby incydentalnie pytania w tym zakresie. Jakie wątpliwości zostały zgłoszone na Forum Carppassion?

Pierwszym pytaniem jakie zamieszczone zostało na Forum (poza pytaniami technicznymi) było: po co w ogóle jest rejestracja? I po co Szkoła, skoro i tak jest Portal Carppassion na którym czasami pojawiają się artykuły o charakterze dydaktycznym? Jego autor w następnym zdaniu sam sobie odpowiedział, że na pewno "niecnym' powodem jest chęć reklamy produktów ADDERA- Uznał, prezentując "spiskową teorię" , że jest to jedyny powód uruchomienia Szkoły i w wysokim stopniu nieetyczny.

Poniżej zamieszczam kilka uwag dotyczących tego, dlaczego od przyszłych użytkowników Szkoły wymagamy rejestracji , i co więcej - podania prawdziwych danych.

Po pierwsze. Z doświadczeń Forum Carppassion wynika, że czasami zamieszczane na nim wypowiedzi są firmowane nieprawdziwymi danymi. Dlaczego? Trudno powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, dlaczego ludzie występują nie pod swoim własnym nazwiskiem (albo występują pod swoim i nie swoim nazwiskiem w zależności od sytuacji, charakteru swojej wypowiedzi) - można jednak zauważyć pewne prawidłowości. Wypowiedzi uczestników naszego Forum są firmowane fałszywymi danymi najczęściej gdy:

-mają charakter ataku na inne osoby (instytucje, firmy), często w formie jakiej należałoby się wstydzić, gdyby firmowało by się je własnym nazwiskiem - w związku z tym ludzie chcą zachować anonimowość

-mają charakter kryptoreklamy, której autor chce pozostać anonimowy, aby nie został posądzony o to, że dyskredytuje produkty konkurencji czy reklamuje produkty swojej firmy w ten właśnie sposób, a nie w ramach możliwości jakie normalnie stwarza portal Carppassion.


Na Forum Szkoły chcielibyśmy uniknąć powyższych problemów, i ograniczyć go do rozmów związanych z doskonaleniem umiejętności wędkarskich. Szczególnie, że zakładamy, iż większość użytkowników Forum to będą ludzie młodzi lub bardzo młodzi.

Po drugie. W przyszłości chcielibyśmy rozwijać działalność naszej Szkoły. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie poza dostarczaniem wiedzy teoretycznej i poza wymianą doświadczeń praktycznych warsztatów i spotkań nad wodą. Osób mniej doświadczonych z tymi o większym doświadczeniu i umiejętnościach. Aby zorganizowanie takich warsztatów było możliwe, musimy wiedzieć kto jest "adeptem" naszej internetowej Szkoły - ważny jest np. wiek, miejsce zamieszkania - co pozwoli szukać odpowiednich trenerów , z odpowiednim doświadczeniem (praca z młodzieżą czy dorosłymi, osobami mającymi już duże doświadczenie w wędkowaniu innymi metodami, czy zupełnie początkującymi). Znając miejsce zamieszkania użytkowników Szkoły będziemy wiedzieli, od jakich regionów Polski powinniśmy zacząć (lokalizacja łowisk nad którymi odbywały by się warsztaty, miejsce zamieszkania trenera itd.). I czy w ogóle istnieje realne zapotrzebowanie na takie propozycje. Wiedza na temat prawdziwych danych użytkowników Szkoły pozwoli także rozwijać jej program i dostosowywać go do potrzeb.


Po trzecie. Kwestia wykorzystywania danych z rejestracji do przesyłania promocyjnych ofert na produkty jej Sponsorów. Szkoła , jak i zresztą Portal Carppassion istnieją dzięki sponsorom ( w naszym przypadku są to jak na razie firma Robinson i Adder Group). Ważną dla Amerykanów i Anglików zasadą jest "win win solution" , oznaczająca, że w relacjach pomiędzy poszczególnymi osobami czy firmami obie strony powinny odnosić korzyści , a każde rozwiązanie, współpraca powinny przynosić "zwycięstwo" każdej z nich.

W naszej działalności, także jako Adder Group", staramy się przestrzegać tej zasady. Jeśli potraktowalibyśmy w przypadku Szkoły jako te dwie strony Sponsorów i adeptów Szkoły to można wymienić następujące korzyści dla każdej z nich:

Dla sponsorów: możliwość zaprezentowania uczestnikom Szkoły swoich produktów, często po bardzo atrakcyjnych dla nich cenach i na atrakcyjnych warunkach, jakie nie są dostępne dla innych wędkarzy. Możliwość przesłania oferty nie oznacza automatycznie korzyści finansowych - o jej zaakceptowaniu i ew. zakupie zawsze decyduje jej odbiorca. Sponsorem Szkoły może być każda firma, nie tylko Adder Group, właściciel Portalu. Na razie z takiej możliwości skorzystała firma Robinson. Jak to widać po ilości osób jakie się rejestrują do Szkoły, przygniatająca większość to rozumie i akceptuje. Wie, że bez sponsorów i reklam nie istniałyby prywatne telewizje, prasa, wiele społecznych inicjatyw. Bez zasady obustronnych korzyści moglibyśmy oglądać tylko upolitycznione programy telewizji państwowej, czytać gazety bez reklam, które miałyby szanse się ukazywać, jeśli sfinansują je politycy. Na pewno nie mielibyśmy szansy na czytanie prasy wędkarskiej, chyba że ukazującej się pod egidą PZW (do którego zwróciliśmy się z propozycją współpracy, a która została odrzucona ze względu na to, że władze PZW nie widziały swojego interesu w tworzeniu takiej Szkoły). Ważną korzyścią dla sponsorów może być także uzyskiwanie od wędkarzy opinii na temat oferowanych przez nich produktów (testy przekazywanych próbek), aby ciągle je doskonalić i dostosowywać do rzeczywistych potrzeb (oceny jakości, skuteczności itd.).

Dla adeptów Szkoły: możliwość rozszerzania wiedzy, umiejętności wędkarskich - to oczywiste. Poza tym możliwość skorzystania ze specjalnych ofert na produkty wędkarskie (nie tylko karpiowe). Na przykład planujemy stworzenie specjalnej oferty dla młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze swoich dochodów, gdyż jeszcze się uczą, nie pracują. Aby to było możliwe, potrzebna jest rzetelna informacja o adeptach Szkoły (w tym wypadku wieku). I ich zgoda na otrzymywanie takich ofert od sponsorów, głównie w formie mailowej czy sporadycznie listowej. Adresy pocztowe mogą być wykorzystywane także do przesyłania (jeśli oczywiście dana osoba wyrazi chęć) bezpłatnych próbek produktów do testowania (zanęty, przynęty, akcesoria wędkarskie). Zapewniamy, że nie będziemy nadużywać powyższych możliwości . Gdyby jednak ktoś uznał, że tak nie jest, w każdej chwili może wycofać zgodę na tego rodzaju wymianę korzyści.

Podsumowując - serdecznie dziękujemy wszystkim za duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Kilkadziesiąt codziennie rejestrujących się osób jest powodem do naszego zadowolenia. Szkoła nie jest one skierowana do wszystkich, choć chcielibyśmy aby tak było. Każda inicjatywa spotyka na swej drodze malkontentów, "poszukiwaczy spiskowych teorii", czy po prostu ludzi zazdrosnych, dyskredytujących dla zasady wszystko co robią inni. Jeszcze raz zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy, zarówno sponsorów, jak i doświadczonych wędkarzy, którzy mogą i chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dołożymy wszelkich starań w ramach naszych możliwości, aby wszyscy, bez względu na charakter współpracy z nami, odnieśli jak największe z niej korzyści .


Jacek Barcikowski
Prezes Zarządu ADDER GROUP


Szybki Kontakt
Reklama
Reklama